Cerc metodic la limba și literatura română

       Pe data de 21 noiembrie 2014, am fost gazda acțiunii metodice din cadrul disciplinei limbă și literatură română, a cărei temă s-a numit ” Metode și tehnici interactive pentru dezvoltarea exprimării orale și scrise”. La această activitate au participat prof.Ioniță Eugenia,inspector școlar pentru această disciplină și numeroși profesori de limbă și literatură română.
      Doamna profesor Moldoveanu Carmen a susținut o lecție demonstrativă cu clasa a VIII-a A, recurgând la metode moderne de predare,precum jocul de rol, metoda RAI, copacul ideilor, metoda Starburst, metoda cubului, cvintetul, ciorchinele, eseul de cinci minute,precum și predicția prin lectură. Protagoniștii jocului de rol au fost câteva tinere talente de la cls.a VI-a A si a VII-a A,care au interpretat piesa de teatru "Boul și vițeii" , scrisă de dramaturgul Ion Băieșu.
      La sfârșitul activității, doamna profesor Dinu Ana-Maria a susținut un referat cu aceeași temă.
     Interactivitatea presupune o învățare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
   “Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos și armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu să tragi linii frumoase și drepte pe o hârtie care se mișcă. “
                                                                                                        ( John Locke )