COMPONENŢA COMISIILOR METODICE

                AN ȘCOLAR 2015-2016

COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR

 1. ALEXANDRU ELENA- gradul I, responsabil comisie metodică
 2. CORJEUȚEANU DOINA- pensionară
 3. DUMITRU VICTORIȚA MARIA- Gradul I
 4. MIHALEA Ș. LUMINIȚA ALEXANDRA- Gradul II
 5. VIRGIL P. LAURENȚIA- Gradul II
 6. IONIȚĂ V. ANCA- Gradul I
 7. CHIRILĂ  A. ORTANSA- Gradul II
 8. ALEXANDRU T. MIRELA- Gradul I
 9. MITRAN A. LORENA- Gradul I
 10. DRUMEA FLORENTINA- definitivat
 11. ACHIM MARIANA- Gradul II

COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI COMUNICARE

 1. MOLDOVEANU CARMEN- definitivat, responsabil comisie metodică
 2. DINU ANA MARIA- debutant
 3. JELESCU DORINA- gradul I
 4. DIACONIȚĂ ELENA- gradul I

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

 1. CHESARU DORINA- gradul I, responsabil comisie metodică
 2. MĂRCULESCU MIHAELA- Gradul I
 3. LEFTER MARIETA- pensionară
 4. DUDĂU VICTORIA- Gradul I
 5. CARAPIDIS SILVIA- Gradul II
 6. IONEL PETRUȚA- definitivat
 7. PAVEL RODICA- Gradul I

COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE- ARTE

 1. LUCA MARIUS SOFIAN- debutant, responsabil comisie metodică
 2. JELESCU CONSTANTIN- Gradul I
 3. BLEBEA MARIANA- Gradul I
 4. PETRESCU PĂUNITA- Gradul I
 5. MUSCĂ SERGIU- debutant
 6. VULPOIU MELANIA- Gradul I
 7. DRUMEA AURELIA- debutant