COMPONENŢA COMISIILOR METODICE ŞI A COMISIILOR DE LUCRU

AN ŞCOLAR 2016-2017

1. COMISIA CLASELOR I-IV

RESPONSABIL: prof. ȋnv. primar Ungureanu Elena

MEMBRI:toţi ȋnvăţătorii claselor pregatitoare si I-IV

2. COMISIA LIMBA ŞI COMUNICARE

RESPONSABIL:prof.Moldoveanu Carmen

MEMBRI: prof. Dinu Ana Maria

             prof. Jelescu Dorina

             prof. Diaconiţa Elena

3. COMISIA MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE

RESPONSABIL: prof. Carapidis Silvia

MEMBRI: prof. Caraion Claudia

             prof. Mărculescu Mihaela

             prof. Chesaru Dorina

             prof. Dudău Victoria

             prof. Pavel Rodica

4. COMISIA OM ŞI SOCIETATE

RESPONSABIL:prof. Ghicu Ştefan

MEMBRI: prof. Jelescu Constantin

             prof. Blebea Mariana

             prof. Luca Marius

             prof. Vulpoiu Melania

             prof. Radu Constantin

5. COMISIA DE COORDONARE A PROGRAMULUI ,,ŞCOALA ALTFEL”

RESPONSABIL:prof. Blebea Mariana

MEMBRI: prof. Diaconiţa Elena

            prof. Mărculescu Mihaela

            prof. Mihalea Luminiţa

            prof. Ghicu Ştefan

            Bălan Jasmina- reprezentant Consiliul Elevilor

            Stan Liane- reprezentantul Comitetului de părinţi

            Panait Georgiana- consilier educativ.

6. COMISIA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

 RESPONSABIL:prof. inv. Primar Mihalea Luminiţa

   MEMBRI:prof. Dinu Ana Maria

            prof. Luca Marius Sofian

7. COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

RESPONSABIL:Radu Mirela

  MEMBRI: prof. Jelescu Constantin

ȋnv. Chirilă Ortansa

8. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE

  RESPONSABIL:prof. Diaconiţa Elena

  MEMBRI: prof. inv. primar Ungureanu Elena

            prof. Dinu Ana Maria

9. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂĂII

RESPONSABIL: prof. Jelescu Constantin

  MEMBRI: prof. inv. primar Mitran Lorena

            prof. Mărculescu Mihaela-Loreti

10. COMISIA PENTRU CURRICULUM

   RESPONSABIL: prof. Blebea Mariana

   MEMBRI: prof. ȋnv. Primar Ungureanu Elena

             prof. prof. Moldoveanu Carmen

             prof. Ghicu Ştefan

             prof. Mărculescu Mihaela-Loretti

             prof. Carapidis Silvia

11. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

RESPONSABIL: prof. Mariana Blebea

MEMBRI: prof. Mărculescu Mihaela

          prof. Jelescu Dorina

          prof. Diaconiţa Elena

12. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂTĂMȂNT- CEAC

RESPONSABIL; prof. Mărculescu Mihaela

MEMBRI: prof. Jelescu Dorina

          prof. ȋnv. Primar. Mitran Lorena

          prof. ȋnv. Primar. Dumitru Victorita- reprezentant sindical

        Mihalea Luminita- reprezentantul părinţilor

        Ec. Dragu Niocolae- reprezentantul Consiliului Local